Historie
Ontstaan en ontwikkeling van het IGOP
In 1967 begon organisatiepsycholoog Edu Feltmann een
praktijk als zelfstandig trainer, adviseur en begeleider 
van organisatie-ontwikkeling. Die praktijk groeide en werd 
in 1972, toen met vijf medewerkers, omgezet in een BV:
het IGOP, Instituut voor Groeps- en Organisatiepsychologie. 
De groep bestond uit psychologen en sociologen, die zich 
als een van de eersten in ons land hadden gespecialiseerd in 
Begeleiding van Organisatie-Ontwikkeling en Training
in Groepsgedrag.

Ideeën:
Hun voor die tijd nogal radicale ideeën over Humani-
sering en Vermaatschappelijking van Organisaties 
droegen zij uit in trainingen en advieswerk, op 
congressen voor managers en adviseurs, alsook in een  
lange reeks publicaties en in het proefschrift van Edu 
Feltmann: "Adviseren bij Organiseren" (1984).

De klanten en cursisten van het IGOP vonden deze 
visie en werkwijze ontstroevend en vernieuwend, of 
zelfs ‘hun tijd vooruit’. Bij steeds meer vooruitstrevende
managers, bestuurders en professionals vonden zij 
een instemmend gehoor.

Industriële organisaties, banken, onderwijsinstellingen,
ministeries, organisaties in de gezondheidszorg, 
kranten, omroepbedrijven, professionele dienst-
verleners en vele andere grote en kleine organisaties 
deden en doen een beroep op adviseurs en trainers van het IGOP.
Impulsen voor het werk: Naast de oprichter zijn steeds wisselende collega’s voor korter of langere tijd aan het IGOP verbonden. Zij gaven en geven nieuwe impulsen aan ons werk en aan onze inzichten in ons vak. Het streven om in ons vak grensverleggend te zijn, is mede door die wisselende samenstelling tot op vandaag kenmerkend voor de activiteiten en publicaties vanuit het IGOP. Het nieuwste voorbeeld daarvan is de groeiende integratie in onze interventies van inzichten uit de Kunstfilosofie, Taalfilosofie en Poëtica. Dat zijn in organisatieland nog tamelijk ongewone invalshoeken. Des te meer verheugend en stimulerend is het daarom voor ons dat niettemin vele mensen, uit diverse groepen en organisaties,
ook vandaag weer onze klanten en cursisten (willen) zijn ! 

© IGOP 2018 | Levantkade 219 | 1019 MG | Amsterdam | Tel +31 (0)20-3348594 | Mob +31 (0)6-53617664 | info@igop.nl

Privacyverklaring