Workshops

Twee Wijsgerige Workshops (WW)                                     

Deze workshops worden uitsluitend gegeven aan 'in-company' groepen, bijvoorbeeld als module in een lopend MD-programma, of voor een team professionals uit dezelfde organisatie, etc.

 

De workshops zijn bedoeld voor mensen die bewust op zoek zijn naar verder en dieper reikende inzichten, dan direct toepasbare nuttige kennis en competenties.

'Wijsgerig' betekent hier: met hulp van inzichten uit drie filosofische disciplines (kennistheorie, kunst- en taalfilosofie) kritisch-onderzoekend nadenken over de  dominante manieren en patronen van denken, spreken en doen van mensen, in organisaties. Dat verheldert de mentale en talige aard van veel situaties en problemen in organisaties.

De workshops bieden: theorie en oefeningen, als ingrediënten voor een wijsgerige analyse van het in organisaties heersende 'discours' (= de daar gebruikelijke manier van denken, spreken en doen), waarbij in het bijzonder zal worden gezocht naar de betekenis van activiteiten als leidinggeven, managen en adviseren voor de 'waardigheid' van alle daarbij betrokkenen, naast het 'nut' voor de organisatie. 

Elke workshop heeft een eigen thema:
(klik op de ondertstreepte titel voor een verdere beschrijving, svp)

Voor data, kosten, lokatie en wijze van aanmelden: zie "Agenda" en "Info".

© IGOP 2018 | Levantkade 219 | 1019 MG | Amsterdam | Tel +31 (0)20-3348594 | Mob +31 (0)6-53617664 | info@igop.nl

Privacyverklaring